انجمن کنترل عفونت


عنوان : انجمن صنفی کارکنان واحدهای کنترل عفونت

انجمن صنفي كاركنان واحدهاي كنترل عفونت بيمارستانهاي تهران مورخ 16/9/88 طبق کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها با عنوان انجمن صنفی کارکنان واحدهای کنترل عفونت بیمارستانی به تصویب رسید.


عنوان : خط مشی کنترل عفونت

خظ مشی کنترل عفونت


عنوان : برنامه افتتاحیه کنگره تخصصی استاندارد...

با سلام و احترام نظر به اینکه برنامه افتتاحیه کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون مورخ 7 و 8 شهریورماه راس ساعت 8 صبح شروع می گردد


 
  1