تبلیغات در انجمن کنتل عفونتبرای کسب اطلاع از نحوه اسپانسری انجمن در همایش ها و تعرفه های تبلیغات در وب سایت با شماره های زیر در ارتباط باشید.

09122591063انجمن کنترل عفونت