سمینار اقدامات مراقبتی کنترل عفونتسمینار "اقدامات مراقبتی کنترل عفونت، تجهیزات پزشکی، شستشو و ایمنی"

سمینار مورخ 95/05/12 در محل بیمارستان اکبرآبادی با حضور اساتید برگزار گردید

 

برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک نمایید.

 

                    

                    

             انجمن کنترل عفونت ایران