بیمارستان دیّر 98درصد پیشرفت فیزیکی داردحمزه اعتماد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تأمین سلامت جامعه تنها از طریق مراکز بهداشت و درمان محقق نمی شود بلکه نیاز به همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای بین بخشی و خود مردم است و در این راستا رسانه ها در آگاه بخشی مردم نقش بی بدیلی دارند.
وی با تأکید بر لزوم تشویق خیرین برای روی آوردن به سوی حوزه سلامت تصریح کرد: مرکز بهداشت و درمان شهر بردستان و خانه بهداشت سرمستان سال آینده در هفته سلامت به بهره برداری می رسد.
اعتماد با بیان این که دولت در حوزه سلامت قدم های بلندی در شهرستان دیّر برداشته است اضافه کرد: طی دو سال گذشته اقدامات خوبی برای پیشرفت پروژه بیمارستان دیّر صورت گرفته واکنون ساختمان آن 98 درصد پیشرفت دارد و مسئله انشعاب آب و گاز آن حل شده و روند برق رسانی نیز در حال انجام است.
فرماندار شهرستان دیّر با بیان این که تلاش می کنیم این پروژه در هفته سلامت به بهره برداری برسد افزود: به دنبال این هستیم که به محض افتتاح بیمارستان دیّر بلافاصله روند خدمات دهی به مردم آغاز شود.
وی ادامه داد: کادر درمانی بیمارستان جذب شده اند و برای کارهای خدماتی و حراست نیز اولویت با نیروهای بومی شهرستان است.
اعتماد دو مقوله آموزش و بهداشت را وظیفه دولت ها دانست و اظهار داشت: تاکنون در بحث به روزرسانی و افزایش آمبولانس ها وتجهیز مراکز بهداشتی در شهرستان کارهای خوبی صورت گرفته است.
وی گفت: پیگیر احداث چندین اورژانس بین شهری در شهرستان هستیم و در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است.

 

منبع : خلیج فارسانجمن کنترل عفونت ایران