حوزه سلامت نیازمند یارانه استدکتر محمد آقاجانی به چالش های تعرفه های خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: براساس مطالعات آسیب شناسی نظام سلامت در کشور، غیرواقعی بودن تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی همواره یکی از سه مشکل اساسی نظام سلامت کشور بوده است.
وی، علت اصلی غیراقتصادی بودن بیمارستان ها و عدم امکان بهبود کیفیت خدمات رفاهی بیماران را غیرواقعی بودن تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی دانست و افزود: قیمت تمام شده خدمات هتلینگ در بیمارستان های دولتی با تعرفه مصوب ۵۲ درصد فاصله دارد.
آقاجانی ادامه داد: از آنجا که زیرساخت های حوزه درمان در کشور متناسب با نیازهای مردم توسعه نداشته است، نیازمند سرمایه گذاری گسترده به ویژه توسط بخش خصوصی هستیم.
وی افزود: تعداد تخت بیمارستانی مورد نیاز کشور در مقایسه با برخی کشورهای منطقه، حداقل ۲ برابر وضعیت موجود است. ضمن اینکه حدود ۶۰ درصد بیمارستان های ما فرسوده است و می بایست برای آنها جایگزین داشته باشیم.
معاون وزیر بهداشت به چالش ها و آسیب های غیرواقعی بودن تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی پرداخت و گفت: افت کیفیت در ارائه خدمات به مردم، نامناسب بودن خدمات رفاهی بیماران در بیمارستان، بدهی بیمارستان ها به پیمانکاران طرف قرارداد، کاهش ایمنی بیماران، و عدم توسعه تولید محصولات وابسته به حوزه پزشکی شامل داروها، تجهیزات و ملزومات پزشکی، از جمله پیامدهای ناشی از غیرواقعی بودن تعرفه های درمانی است.

 

منبع : مهرانجمن کنترل عفونت ایران