برنامه افتتاحیه کنگره تخصصی استاندارد...با سلام و احترام نظر به اینکه برنامه افتتاحیه کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون مورخ 7 و 8 شهریورماه راس ساعت 8 صبح شروع می گردد خواهشمند است ساعت 7 صبح در محل کنگره حضور داشته باشید تا پس از گرفتن کارت ورودی و ثبت ورود ، زمان افتتاحیه و انجام حضور و غیاب روز اول را از دست ندهید. همچنین بر اساس برنامه کنگره و با عنایت به برگزاری سخنرانیها در سالن اصلی و کارگاهها ، حضور فعال در تمامی ساعات کنگره در هر دو روز تا ساعت 6 بعدازظهر برای صدور گواهینامه آموزشی ضروری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجمن کنترل عفونت ایران